Arş. Gör. Dr. COŞKUN AKDENİZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. COŞKUN AKDENİZ

T: (0282) 250

M cakdeniz@nku.edu.tr

W cakdeniz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:İktisat Teorisi
Bütünleşik Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT (YL)
Öğrenim Yılları: 2009-2016
Tez: Türkiye´de Finansal İstikrarın Para Politikası Üzerine Etkisi (2016)
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
2017-
Araş. Gör. EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
2011-2016
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AKDENİZ C., ÇATIK A. N., Türkiye İçin Finansal Koşulların Bir Analizi: Faktör ve VAR Modellerinden Bulgular, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol. 12, pp. 99-120, 2017.
Özgün Makale EBSCO
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Caporale G. M., ÇATIK A. N., Helmi M. H., Ali F. M., AKDENİZ C., "Monetary Policy Rules in Emerging Countries: Is there an Augmented Nonlinear Taylor Rule?, CESifo Working Paper Series, 2016.
Derleme Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AKDENİZ C., ÇATIK A. N., Parasal Aktarım Mekanizmaları Açısından Finansal Koşullar Endeksinin Önemi: Türkiye İçin TVP-VAR Modeli Uygulaması, EconAnadolu 2017 (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
2. ÇATIK A. N., AKDENİZ C., The Evolution of the Monetary Transmission Channels in Turkey: Evidence from a TVP-VAR Model, European Congress on Economic Issues (30.03.2017-01.04.2017).
Özet bildiri
3. ÇATIK A. N., AKDENİZ C., Efficiency of Monetary Transmission Mechanisms Under Financial Conditions: The Case of Turkey, International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (14.07.2016-16.07.2016).
Özet bildiri
4. AKDENİZ C., ÇATIK A. N., HELMI M. H., Measuring Financial Conditions for MENA Countries, European Economics and Finance Society (EEFS) 2016 Conference (16.06.2016-19.06.2016).
Özet bildiri
5. AKDENİZ C., ÇATIK A. N., Alternative Financial Conditions Indexes for Turkey, 16th International Symposium on Econometrics,Operations Research and Statistics (08.05.2015-).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. “Finansal Koşullar Altında Parasal Aktarım Mekanizmalarının Etkinliği: Türkiye Üzerine Uygulamalar” , TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, Devam Ediyor.