Arş. Gör. Dr. COŞKUN AKDENİZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. COŞKUN AKDENİZ

T: (0282) 250

M cakdeniz@nku.edu.tr

W cakdeniz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:İktisat Teorisi
Bütünleşik Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT (DR)
Öğrenim Yılları: 2009-2016
Tez: Türkiye’de Finansal İstikrarın Para Politikası Üzerine Etkisi (2016)
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 2004-2009
Tez:
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ
2017-
Araş. Gör. EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI
2011-2016
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
2011-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AKDENİZ C., ÇATIK A. N., Türkiye İçin Finansal Koşulların Bir Analizi: Faktör ve VAR Modellerinden Bulgular, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol. 12, pp. 99-120, 2017.
Özgün Makale EBSCO
2. CAPORATE G. M., ÇATIK A. N., HELMI M. H., ALI F. M., AKDENİZ C., Monetary Policy Rules in Emerging Countries: Is There an Augmented Nonlinear Taylor Rule?, DIW Berlin DiscussionPapers, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Caporale G. M., ÇATIK A. N., Helmi M. H., Ali F. M., AKDENİZ C., ”Monetary Policy Rules in Emerging Countries: Is there an Augmented Nonlinear Taylor Rule?, CESifo Working Paper Series, 2016.
Derleme Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AKDENİZ C., ÇATIK A. N., A Nonlinear Investigation of Monetary Transmission Channels in Turkey: The Role of Financial Conditions, II. European Congress on Economic Issues (16.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. ÇATIK A. N., AKDENİZ C., Genişletilmiş Taylor Kuralının Finansal Koşullar Altında Geçerliliği: Türkiye İçin Eşik GMM Uygulamas, ICOMEP’17, International Congress of Management Economy and Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
3. AKDENİZ C., ÇATIK A. N., Parasal Aktarım Mekanizmaları Açısından Finansal Koşullar Endeksinin Önemi: Türkiye İçin TVP-VAR Modeli Uygulaması, EconAnadolu 2017, V. Anadolu International Conference in Economics, (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. ÇATIK A. N., AKDENİZ C., The Evolution of the Monetary Transmission Channels in Turkey: Evidence from a TVP-VAR Model, I. European Congress on Economic Issues (30.03.2017-01.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ÇATIK A. N., AKDENİZ C., Efficiency of Monetary Transmission Mechanisms Under Financial Conditions: The Case of Turkey, International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (14.07.2016-16.07.2016).
Özet bildiri
6. AKDENİZ C., ÇATIK A. N., HELMI M. H., Measuring Financial Conditions for MENA Countries, European Economics and Finance Society (EEFS) 2016 Conference (16.06.2016-19.06.2016).
Özet bildiri
7. AKDENİZ C., ÇATIK A. N., Alternative Financial Conditions Indexes for Turkey, 16th International Symposium on Econometrics,Operations Research and Statistics (08.05.2015-).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖZDEMİR M., AKDENİZ C., İLHAN A., Küresel Finansal Kriz Öncesi ve Sonrasında Enflasyon Hedeflemesi ve Döviz Kurunun Rolü: Türkiye Örneği, Türkiye Ekonomi Kurumu 19. Ulusal İktisat Sempozyumu (03.11.2017-04.11.2017).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. Ege Akademik Bakış, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ESCI: Emerging Sources Citation Index
Ulusal Projeler
1. Finansal Koşullar Altında Parasal Aktarım Mekanizmalarının Etkinliği: Türkiye Üzerine Uygulamalar, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.06.2016-26.12.2017.